Source code Web Quản Lý Kho hàng Asp.Net

Source code Web Quản Lý Kho hàng Asp.Net
1. Mô tả : Mã nguồn ASP Website Quản Lý Kho hàng gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng, nhân viên, Lập phiếu nhập kho, Lập phiếu xuất kho, .Báo cáo hàng tồn kho, Sổ cái tài khoản, Sổ nhật kí chung, báo cáo, thông kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : ASP.Net


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *