Hủy định dạng văn bản trong Word 2013

Hủy định dạng văn bản trong Word 2013
– Bạn có thể hủy toàn bộ định dạng của một đoạn văn bản trong tài liệu Microsoft Word 2013 để trả nó về tình trạng mặc định.
– Nếu bạn copy một đoạn văn bản từ tài liệu khác nhưng nó không được định dạng theo cách bạn muốn, thì có thể dễ dàng loại bỏ toàn bộ định dạng văn bản để trả nó về tình trạng mặc định.
Hủy định dạng văn bản trong Word 2013 1
– Để làm điều này, chọn đoạn văn bản bạn muốn loại bỏ định dạng, nhấn “Clear All Formatting” ở mục “Font” trong tab “Home”. Đoạn văn bản sẽ trở về kiểu “Normal” mặc định.
 
– Bạn cũng có thể dùng cách tương tự để loại bỏ toàn bộ định dạng của văn bản trong tài liệu PowerPoint.
Hủy định dạng văn bản trong Word 2013 2
– Ngoài ra, cách nhanh hơn để loại bỏ toàn bộ định dạng trong WordPowerPoint là: Chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím “Ctrl + phím cách” để loại bỏ toàn bộ định dạng ký tự; hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Q” để loại bỏ toàn bộ định dạng đoạn văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *