Source Code Website Thi toán online PHP

Source Code Website Thi toán online PHP
1. Mô tả : Mã nguồn PHP Website  Thi toán online gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng,  Học sinh đăng nhập vào thi và hệ thống sẽ kiểm tra học sinh vào thi đúng khối thi của mình, Hệ thống tự động thu bài thi khi hết thời gian và hiện thị kết quả cho học sinh biết, Học sinh có thể phản hồi về kết quả bài làm của mình về ban quản trị website, quản lý đề thi, ngân hàng câu hỏi, tài khoản người dùng, xem kết quả, báo cáo, thống kê doanh thu…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : PHP3. Database : My SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *