Source code Web Giới thiệu Cty môi trường Asp.Net + báo cáo

Source code Web Giới thiệu Cty môi trường Asp.Net + báo cáo
1. Mô tả : Mã nguồn ASP Website Giới thiệu Cty môi trường gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng, nhân viên, quản lý danh mục cây xanh, phân loại cây, đơn giá, thông tin về cây xanh, quản lý thiết bị môi trường, tin tức, trợ giúp online, , báo cáo thống kê doanh thu …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : ASP.Net


3. Database : Microsoft SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *