Source Code Quản lý bán vé tàu hỏa bằng Java

Source Code Quản lý bán vé tàu hỏa bằng Java
1. Mô tả : Mã nguồn code Java phần mềm Quản lý bán vé tàu hỏa gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, nhân viên, thêm xóa sửa thông tin nhân viên, đăng ký vế, thông tin khách hàng, ngày đi, ngày về, số lượng vế, đơn giá, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Java


3. Database : My SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *