Source code Web quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net + báo cáo

Source code Web quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net
1. Mô tả : Mã nguồn ASP Website quản lý sổ liên lạc điện tử gồm các chức năng sau : Cho phép các giáo viên thực hiện nghiệp vụ nhập điểm, tính điểm, in bảng điểm, Cho phép quản lý các chức năng như: quản lý học sinh, quản lý lớp, quản lý môn học, quản lý điểm, Đánh giá hạnh kiểm, học lực của học sinh, Quản lý các thông tin vi phạm của học sinh, Thông báo cho phụ huynh học sinh thông tin học tập của con mình. báo cáo và thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : ASP.Net


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *