Source code Web quản lý bán hàng nội thất Asp.Net + báo cáo

Source code Web quản lý bán hàng nội thất Asp.Net
1. Mô tả : Mã nguồn ASP Website quản lý bán hàng nội thất gồm các chức năng sau : Giới thiệu thông tin về cửa hàng được hiển thị ở trang chủ của trang web đó, giúp khách hàng có thể tìm hiểu các thông tin SP có trong cửa hàng, Cập nhật, xóa, sửa thông tin SP: Thay đổi các thông tin đầu vào của SP như: mã SP, tên SP, kích thước, Chức năng mua hàng của hệ thống: Chọn SP cần mua hàng, hệ thống sẽ tính tiền tương ứng các SP được chọn, Tìm kiếm thông tin SP: Khi muốn biết thông tin SP nào mà không thấy trong hệ thống, ta có thể chọn tiêu chí tìm kiếm và tìm SP đó, báo cáo thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : ASP.Net


3. Database : Microsoft SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *