Source code phần mềm quản lý khách sạn bằng c# + báo cáo

Source code phần mềm quản lý khách sạn bằng c# + báo cáo
1. Mô tả : Mã nguồn C# phần mềm quản lý khách sạn gồm các chức năng sau : Quản lý hệ thống, phân quyền tới từng nhân viên, Khôi phục và lưu trử dử liệu, Thiết lập các thông số phục vụ cho hoạt động của khách sạn, quản lý phòng, Theo dỏi tình trạng từng phòng trong khách sạn., Thêm mới, cập nhật, tra cứu thông tin, quản lý khách, Tổng hợp hóa đơn thanh toán tiền phòng và các dịch vụ khác, In báo cáo doanh thu theo yêu cầu..…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *