[Source Visual C++] – Mã nguồn Code Phần mềm kiểm tra các quan hệ trong hình học 2D và 3D + báo cáo

Source Visual C++ Mã nguồn Code Phần mềm kiểm tra các quan hệ trong hình học 2D và 3D + báo cáo

[Source Visual C++] – Mã nguồn Code Phần mềm kiểm tra các quan hệ trong hình học 2D và 3D + báo cáo

1. Mô tả : Mã nguồn Code Visual C++ Phần mềm kiểm tra các quan hệ trong hình học 2D và 3D gồm các chức năng sau : Các thuật toán kiểm tra trong chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở toán học và không gian vector trong đồ hoạ máy tính. Lớp CMainFrame : Có chức năng tạo màn hình vùng Client. Lớp CApp : Có chức năng thực hiện ứng dụng kiểu đơn tài liệu (SDI). Lớp CView : Có chức năng hiển thị những hiện thực cuả chương trình kiểm tra các quan hệ hình  học. Lớp CDoc : Có chức năng xử lý việc lưu trữ dữ liệu. Lớp CDialog : Có chức năng nhập, xuất dữ kiện. … Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C++


3. DataBase : None


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *