[Source Jsp] – Mã nguồn Code phần mềm Quản lý nhân viên cty XOAI DI + báo cáo

Source Jsp Mã nguồn Code phần mềm Quản lý nhân viên cty XOAI DI

[Source Jsp] – Mã nguồn Code phần mềm Quản lý nhân viên cty XOAI DI

1. Mô tả : Mã nguồn code Jsp phần mềm Quản lý nhân viên cty XOAI DI gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, nhân viên, thêm xóa sửa thông tin nhân viên, đăng ký tuyển dụng, tin tức, quản lý phòng ban, chức vụ, lương, nghỉ phép, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : JSP


3. Database : My SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *