[Source Java] – Mã nguồn Code Website công cụ internet sharing trên môi trường Windows Server + báo cáo

Source Java Mã nguồn Code Website công cụ intenet sharing trên môi trường Windows Server + báo cáo

[Source Java] – Mã nguồn Code Website công cụ intenet sharing trên môi trường Windows Server + báo cáo

1. Mô tả : Mã nguồn code Java Website công cụ intenet sharing trên môi trường Windows Server gồm các chức năng sau : Xây dựng một chương trình cho phép chia sẽ kết nối Internet cho nhiều người dùng đồng thời với các dịch vụ cơ bản như WWW, FTP, HTTP…, qua một đường kết nối duy nhất, ngoài ra phải bao gồm tính năng quản trị phân  quyền việc truy cập, báo cáo, thống kê… Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Java


3. Database : None


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *