[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý xe và lái xe

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý xe và lái xe

[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý xe và lái xe

1. Mô tả : Source Code C# Phần Mềm quản lý xe và lái xe gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, quản lý xe, thông tin xe, loại xe, quản lý lái xe, thông tin tài xế, lịch làm việc, nghỉ phép, lịch trình lái xe, ngày công, lương, báo cáo, thống kê…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQLDownload (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *