[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý trường học 2010

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý trường học 2010

[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý trường học 2010

1. Mô tả : Source Code C# Phần Mềm quản lý trường học 2010 gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, thêm xóa sửa các tuyển người dùng, quản lý học sinh, lớp học, danh mục, giáo viên, điểm, lịch học, phân công giảng dạy, sổ liên lạc, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft Access


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *