[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý học lại và thi lại + báo cáo

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý học lại và thi lại báo cáo

[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý học lại và thi lại + báo cáo

1. Mô tả : Source Code C# Phần Mềm quản lý học lại và thi lại gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, quản lý xe, quản lý thông tin đào tạo,  quản lý các thông tin liên quan đến việc học lại, học cải thiện của sinh viên. Các đối tượng cần quản lý thông tin bao gồm: thông tin đào tạo, hệ đào tạo, khoa, lớp học, môn học, môn học theo hệ đào tạo, giáo viên, sinh viên, sinh viên học lại, lớp học lại – học cải thiện, cấu hình thông tin chung, mức chia số tiết cho môn. Tổng hợp và thống kê tiền: tổng hợp tiền đóng học lại – học cải thiện của sinh viên theo kì học và năm học, báo cáo. Thống kê lớp: thống kê các lớp học đã kết thúc và thống kê những lớp học chưa đủ sinh viên. Nếu lớp chưa đủ sinh viên đăng kí không tổ chức học nữa thì có thể xóa đi.…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.2. Ngôn Ngữ : Visual C#

3. Database : Microsoft SQL + báo cáo

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *