Source Code Website shop bán hàng laptop bằng PHP

Source Code website shop bán hàng laptop bằng PHP
1. Mô tả : Mã nguồn PHP Website shop bán hàng laptop gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, phân loại sản phẩm, xuất nhập hàng hóa, quản lý nhà sản xuất, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, giao hàng, báo cáo, thống kê doanh thu…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : PHP


3. Database : My SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *