Source Code Website bán hàng tổng hợp ASP.Net MVC5

Source Code Website bán hàng tổng hợp ASP.Net MVC5

1. Mô tả : Mã nguồn Asp .Net code Website bán hàng tổng hợp gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng, danh mục hàng hóa, phân loại hàng hóa, quản lý sản phẩm, xuất nhập sản phẩm, số lượng, đơn giá, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, số lượng đặt hàng, phương thức thanh toán, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : ASP.Net & C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *