[Source ASP.Net] – Mã nguồn code Website thành phố Hải Dương

Source ASP.Net Mã nguồn code Website thành phố Hải Dương

[Source ASP.Net] – Mã nguồn code Website thành phố Hải Dương

1. Mô tả : Mã nguồn Asp .Net code Website thành phố Hải Dương gồm các chức năng sau : Giới thiệu thông tinh chi tiết thành phố hải dương, tin tức nỗi bật, thông tin giáo dục, kinh tế, du lịch, chính trị, quản bá hình ảnh thành phố hải dương, cập nhập bài viết, thêm xóa sửa thông tin, phân mục, hổ trợ trực tuyến, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.2. Ngôn Ngữ : ASP.Net & C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *