[Office tips] – Cách sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo và thống kê

Office tips Cách sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo và thống kê
– Bài này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng pivot table trong excel, pivot table là một tiện ích tự động của excel nhằm giúp người sử dụng thực hiện nhanh cách thao tác như trích lọc dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê…. Có thể nói một cách khác pivot table là một công cụ giúp cho chúng ta phân tích dữ liệu theo một yêu cầu cụ thể nào đó.
– Dưới đây là một bài tập thực tế giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách sử dụng pivot table trong excel, các bạn có thể download mẫu về tại đây để tiện cho việc thực hành pivot table.
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo
 
– Dữ liệu trên thể hiện danh sách chi tiết bán hàng của một công ty bán về sản phẩm hàng rau củ quả, thông tin chi tiết của đơn hàng được mô tả ngắn ngọn như sau: một dòng thể hiện thông tin bán một sản phẩm, ví dụ Banana (chuối), sản phẩm banana thuộc một loại hàng hóa nhất định đó là vegettable (đồ rau củ quả), có một số tiền bán được nhất định (amount) cho đơn hàng này và bán vào ngày (date) ở một đất nước (country).
 
– Bài tập thực hành số 1 về pivot table sẽ tiến hành chèn pivot table vào một sheet khác từ dữ liệu có sẵn.
 
– Nhấn vào biểu tượng pivot  table ở menu Insert
 
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo 1
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo
 
– Một cửa sổ mới hiện lên, bạn nhấn chọn OK để thiết lập tạo một pivot table theo chế độ mặc định của excel.
 
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo 1
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo
 
– Bảng pivottable hiện ra. Đầu tiên để tính tổng số tiền bán được của mỗi một sản phẩm, thì bạn làm theo các bước
 
– Kéo cột Product vào vùng Row Labels
 
– Kéo cột Amount vào vùng Values area
 
– Kéo cột Country vào vùng Report
 
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo 3
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo
 
– Và đây là kết quả sau khi hoàn thành các bước trên.
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo 5
sử dụng pivottable trong excel để lập báo cáo
 
– Ngoài chức năng là tính tổng của một dòng theo một nhóm nào đó, như kết quả ở trên là tính tổng số tiền theo mỗi một sản phẩm, thì bạn có thể tùy chỉnh thành đếm số lượng hóa đơn có bán sản phẩm đó như bên dưới.
 
– Đếm số lượng hóa đơn có chứa theo mỗi sản phẩm
 
– Nhấn phải chuột chọn vào giá trị đang được tính tổng Sum of Amout chọn Value Field Setting
 
thay đổi giá trị tính pivot table
thay đổi giá trị tính pivot table
 
– Thay đổi cách tính toán theo yêu cầu ở tab Summarize Value by
thay đổi giá trị tính pivot table 3
– Sau đó nhấn OK, kết quả hiện ra bên dưới sản phẩm Apple (táo) có 16 hóa đơn trên tổng số 28 hóa đơn
pivot table excel
pivot table excel
 
– Chúc các bạn thành công, 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *