Cách đánh số trang trong Word bắt đầu từ phần nội dung Chương 1

Office tips Cách đánh số trang trong Word bắt đầu từ phần nội dung Chương 1
– Hướng dẫn cách đánh số trang trong Microsoft Word bắt đầu từ CHƯƠNG 1, đánh số trang bắt đầu từ Phần nội dung của báo cáo, không đánh số trang ở trang mở đầu, lời cám ơn, mục lục.
 
– Trong quy định trình bày báo cáo của khóa luận tốt nghiệp, các bạn sẽ được yêu cầu phải đánh số trang bắt đầu từ phần nội dung của báo cáo, thông thường là bắt đầu từ chương 1. Vậy thì các bạn hãy đọc bài hướng dẫn dưới đây để thực hiện được chính xác.
+ Bước 1: Chuẩn bị để ngắt session, từ chương 1. Đẩy một phần nội dung của CHƯƠNG 1 lên trang ngay phía trên.
– Việc làm này là để xử lý ngắt SESSION trong word, ngắt từ CHƯƠNG 1 trở đi thành session mới để có thể đánh số trang được từ 1.
Cách đánh số trang trong Word bắt đầu từ phần nội dung Chương 1 1
+ Bước 2: Xử lý ngắt session từ CHƯƠNG 1 sang một session mới để đánh số trang từ 1.
 
– Đặt con trỏ chuột tại ngay vi trí đầu chương 1. Sau đó Các bạn vào lệnh PAGE LAYOUT/BREAK/NEXT PAGE.
đánh số trang trong word 2007
– Sau khi các bạn chọn xong lệnh ngắt session này thì phần nội dung của CHƯƠNG 1 sẽ chuyển sang một trang mới, sau đó các bạn nhấn vào chọn show footer và header nếu hiển thị như bên dưới thì các bạn đã làm đúng.
 
– Hiển thị footer và header bằng cách vào lệnh: INSERT/ HEADER / Edit Header, hoặc nhấn chuột trái hai lần lên thanh header bên trên trang.
đánh số trang trong word 2007
+ Bước 3: Bỏ liên kết giữa SESSION 1 và SESSION 2 của word. 
 
– Để chuột tại phần header của chương 1 (session 2) và bỏ chọn vào nút LINK TO PREVIOUS..
 
đánh số trang trong word 8
 
– Các bạn làm tương tự như vậy đối với phần footer, để con trỏ chuột tại phần footer của chương 1 và cũng bỏ chọn nút Link to previous..
 
+ Bước 4: Định dạnh đánh số thứ tự cho văn bản bắt đầu từ session mới là 1.
 
– Các bạn vào lệnh INSERT/PAGE NUMBER/ FORMAT PAGE NUMBER.. sẽ xuất hiện bảng lựa chọn, tại mục page numbering, các bạn chọn Start At là 1.
 
+ Bước 5: Đánh số trang.
 
– Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn đánh số trang header hoặc footer tùy theo quy định, vào lệnh INSERT/PAGE NUMBER/ CURRENT POSITION/ Và chọn Plain NUMBER. Lúc này tại vị trí bạn đặt con trỏ chuột (chương 1) sẽ được đánh là trang 1. Và dưới đây là kết quả.
kết quả đánh số trang trong word 2007
– Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *