[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Website Quản lý mua bán trực tuyến

Luận Văn CNTT Xây dựng Website Quản lý mua bán trực tuyến

[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Website Quản lý mua bán trực tuyến

1. Giới thiệu : Luận Văn Xây dựng Website Quản lý mua bán trực tuyến gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng, quản lý xuất kho, quản lý mua bán trực tuyến, quản lý nhân viên, xuất nhập hàng hóa, quản lý thanh toán, giao hàng, báo cáo doanh thu, thống kê …2. Ngôn ngữ : Asp.Net và Microsoft SQLDownload (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *