[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm

Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm

[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm

1. Giới thiệu : Luận Văn Xây dựng hệ thống Phần mềm Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm gồm các chức năng sau : Quản lý theo dõi yêu cầu lao động, theo dõi yêu cầu việc làm, tìm kiếm nhanh chóng theo yêu cầu tìm việc, đối chiếu lựa chọn các công việc phù hợp với người tìm việc, đưa ra danh sách giới thiệu việc làm, thống kê, báo cáo tình hình…2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *