[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa

Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa

[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa

1. Giới thiệu : Luận Văn Xây dựng hệ thống Phần mềm Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng, đăng nhập, đăng xuất, quản lý bệnh án của bệnh nhân, thông tin bệnh án, lưu trữ hồ sơ, tìm kiếm, bác sĩ điều trị, cập nhập bệnh án mới, danh sách bệnh án, thống kê, báo cáo tình hình…2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *