[eBook] – Giáo trình toàn tập Lập trình iSO cho Iphone và Ipad của Trung tâm Tin học ĐH KHTN

eBook Giáo trình toàn tập Lập trình iSO cho Iphone và Ipad của Trung tâm Tin học ĐH KHTN

[eBook] – Giáo trình toàn tập Lập trình iSO cho Iphone và Ipad của Trung tâm Tin học ĐH KHTN

– Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình iSO thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: 
– Module 1 : 


bài 1: giới thiệu objective-c và lập trình ứng dụng iOS.

bài 2: kiểu dữ liệu.

bài 3: xây dựng ứng dụng iOS.

bài 4: cấu trúc điều khiển.

bài 5: hướng đối tượng trong objective-c.

bài 6: các điều khiển cơ bản.

bài 7: lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp.

bài 8: đọc ghi tập tin.

bài 9: scrollview & page control.

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

– Module 2 :
bài 1: tính kế thừa, protocol & delegate. 


bài 2: các kiểu dữ liệu cơ sở trong objective-c.


bài 3: vấn đề cấp phát và thu hồi bộ nhớ.

bài 4: mô hình MCV.

bài 5: các điều khiển lựa chọn và điều hướng.

bài 6: dữ liệu dạng tập hợp nâng cao.

bài 7: tạo và đọc ghi trên thư mục dự án.

bài 8: xây dựng giao diện mới với các controller.

bài 9: các điều khiển trạng thái và điều chỉnh.

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

– Module 3 :
bài 1: quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite.


bài 2: truy vấn và tìm kiếm dữ liệu cho ứng dụng.


bài 3: core data framework.

bài 4: tiến trình và xử lý đa tiến trình.

bài 5: core animation.

bài 6: touch & gesture.

bài 7: search field.

bài 8: split view controller.

bài 9: storyboard.

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *