[Đồ án tốt nghiệp] – Mã nguồn code phần mềm kiểm tra và thử phần mềm tự động bằng C# + báo cáo

Đồ án tốt nghiệp Mã nguồn code phần mềm kiểm tra và thử phần mềm tự động bằng C# + báo cáo

[Đồ án tốt nghiệp] – Mã nguồn code phần mềm kiểm tra và thử phần mềm tự động bằng C# + báo cáo

1. Mô tả : Source Code C# phần mềm  kiểm tra và thử phần mềm tự động gồm các chức năng sau : Hiểu các mã assembly được kiểm tra một cách tự động, Tiến hành các nhiệm vụ đơn giản và lặp đi lặp lại một cách tự động, Tạo ra các kịch bản và chạy các kịch bản trong những lô lệnh theo một lịch trình đã vạch ra, Kiểm tra giao diện của các đối tượng COM và các thành phần phần mềm khác với tập dữ liệu được thiết lập sẵn, Truy cập vào dữ liệu để xác minh lại các kết quả, Truy cập vào Regestry để xác minh lại các kết quả  ...Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#

3. Database : Microsoft Excel


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *