[Đồ án tốt nghiệp] – Mã nguồn Asp.Net Website Siêu thị sách Kiều Brothers

Đồ án tốt nghiệp Mã nguồn Asp.Net Website Siêu thị sách Kiều Brothers
1. Mô tả : Mã nguồn Asp .Net Website Siêu thị sách Kiều Brothers gồm các chức năng sau : quản lý sách, thông tin tác giả, số lượng, phân loại sách, đơn giá, thanh toán, giở hàng, đặt hàng, khuyến mãi, thống kê, báo cáo …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Asp .Net và C#

3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *