[Source PHP] – Mã nguồn Website Quản lý Phòng Giáo vụ

Source PHP Mã nguồn Website Quản lý Phòng Giáo vụ
1. Mô tả : Mã nguồn PHP Website Quản lý Phòng Giáo vụ gồm các chức năng sau : quản nhân viên, thông tin giáo viên, chức vụ, tin tức, xem điểm, thông tin đoàn viên, báo cáo …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : PHP


3. Database : My SQLDownload (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *