[Source Java] – Mã nguồn Phần Mềm Quản lý tính công theo sản phẩm

Source Java Mã nguồn Phần Mềm Quản lý tính công theo sản phẩm
1. Mô tả : Mã nguồn Java Phần Mềm Quản lý tính công theo sản phẩm gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, thông tin sản phẩm, số lượng sản phẩm, ngày làm việc, giờ làm việc, đơn giá mỗi sản phẩm, thành phẩm, thanh toán, báo cáo, thống kê…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Java


3. Database : My SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *