[Source Java] – Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý dịch vụ viễn thông

Source Java Mã nguồn Code Phần Mềm quản lý dịch vụ viễn thông
1. Mô tả : Mã nguồn code Java Phần Mềm quản lý dịch vụ viễn thông gồm các chức năng sau : quản lý nhân viên, khách hàng, loại dịch vụ viễn thông, hóa đơn, thanh toán, báo cáo, thống kê…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Java


3. Database : My SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *