[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm thuật toán mã đi tuần bằng giao diện

Source C# Mã nguồn Phần Mềm thuật toán mã đi tuần bằng giao diện
1. Mô tả : Mã nguồn C#  Phần Mềm thuật toán mã đi tuần bằng giao diện gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, khởi tạo thông tin bàn cờ, kích thước bàn cờ, trạng thái, kết quả tự động đi, thời gian chờ, lưu kết quả, vị trí xuất phát …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : None

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *