[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm quản lý trung tâm tin học 2

Source C# Mã nguồn Phần Mềm quản lý trung tâm tin học 2
1. Mô tả : Mã nguồn C#  Phần Mềm quản lý trung tâm tin học 2 gồm các chức năng sau : Quản lý học viên, thông tin lớp, môn học, kết quả học tập, quản lý giáo viên, xếp lớp, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *