[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm Quản lý quán Karaoke

Source C# Mã nguồn Phần Mềm Quản lý quán Karaoke
1. Mô tả : Mã nguồn C#  Phần Mềm Quản lý quán Karaoke gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, quản lý khách hàng, ngày đến, giờ đến, giờ đi, đơn giá, quản lý bài hát, thông tin bài hát, thống kê, báo cáo …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *