[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm Quản lý đoàn viên thanh niên

Source C# Mã nguồn Phần Mềm Quản lý đoàn viên thanh niên
1. Mô tả : Mã nguồn C#  Phần Mềm Quản lý đoàn viên thanh niên gồm các chức năng sau : Quản lý đoàn viên, thông tin đoàn viên, ngày nhập đoàn, ngày kết nạp đảng, lịch làm việc, phân công việc làm mỗi ngày, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#

3. Database : Microsoft Access

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *