[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý Sinh viên ở trọ + báo cáo

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý Sinh viên ở trọ + báo cáo
1. Mô tả : Source Code C#  Phần Mềm Quản lý Sinh viên ở trọ gồm các chức năng sau : quản lý sinh viên, thông tin sinh viên, thông tin ở trọ, quản lý nhà trọ, số lượng sinh viên ở trọ, nơi học, thống kê, báo cáo …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *