[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý quầy thuốc bệnh viện + báo cáo

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý quầy thuốc bệnh viện + báo cáo
1. Mô tả : Source Code C#  Phần Mềm Quản lý quầy thuốc bệnh viện gồm các chức năng sau : quản lý hệ thống, nhân viên, quản lý thuốc, số lượng, đơn giá, quản lý bán hàng, thông thuốc, loại thuốc, số lượng bán ra, ngày xuất, hóa đơn, thống kê, báo cáo …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *