[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý các tuyến du lịch

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý các tuyến du lịch

[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý các tuyến du lịch

1. Mô tả : Source Code C# Phần Mềm Quản lý các tuyến du lịch gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, thêm xóa sửa các tuyển du lịch, chi tiết tuyến du lịch, tổng chi phí, loại dịch vụ, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft AccessDownload (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *