[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý bưu điện

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý bưu điện

[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý bưu điện

1. Mô tả : Source Code C# Phần Mềm Quản lý bưu điện gồm các chức năng sau : quản lý loại dịch vụ, số cần gọi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời gian, tổng tiền, quản lý bưu điện, thông tin người gởi, nơi đến, thu cước dịch vụ, thống kê, báo cáo …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL4, Hướng dẫn : Login user : Admin & Pass: Admin


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *