[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý bán điện thoại

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý bán điện thoại

[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm Quản lý bán điện thoại

1. Mô tả : Source Code C# Phần Mềm Quản lý bán điện thoại gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, nhập xuất điện thoại, loại điện thoại, đơn giá, số lượng, ngày bán, hóa đơn, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : None

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *