[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm đọc mã vạch Barcode Scanner

Source C# Mã nguồn Code Phần Mềm đọc mã vạch Barcode Scanner

[Source C#] – Mã nguồn Code Phần Mềm đọc mã vạch Barcode Scanner

1. Mô tả : Source Code C# Phần Mềm đọc mã vạch Barcode Scanner gồm các chức năng sau : quản lý người người dùng, tạo mã vạch, kiểu mã vạch, đọc mã vạch, In mã vạch, sao lưu mã vạch được tạo, tìm kiếm …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : None


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *