[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý thẻ tính dụng TMC

Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý thẻ tính dụng TMC
1. Giới thiệu : Xây dựng hệ thống Quản lý thẻ tính dụng TMC gồm các chức năng sau : Quản lý nhập xuất của thẻ tính dụng, quản lý nhân viên, quản lý bán hàng, quản lý đào tạo nhân viên, quản lý hệ thống dữ liệu, quản lý khách hàng, báo cáo, thống kê…


2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *