[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý sắp xếp lịch làm việc cho một cá nhân

Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý sắp xếp lịch làm việc cho một cá nhân

[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý sắp xếp lịch làm việc cho một cá nhân

1. Giới thiệu : Luận Văn Xây dựng hệ thống Phần mềm Quản lý Lịch làm việc cá nhân gồm các chức năng sau : Quản lý lịch dạy cho giáo viên, số tiết tối ta trong 1 ngày hay 1 tuần, số ngày nghỉ trong tuần, số tiết nghỉ trong ngày, sắp xếp phòng học, giờ thực hành, lý thuyết, đảm bảo không trùng giờ, quản lý thông tin giáo viên, thống kê, báo cáo…2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *