[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý chăm sóc khách hàng nhà cung cấp sử dụng dịch vụ internet

Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý chăm sóc khách hàng nhà cung cấp sử dụng dịch vụ internet
1. Giới thiệu : Xây dựng hệ thống Phần mềm Quản lý chăm sóc khách hàng nhà cung cấp sử dụng dịch vụ internet gồm các chức năng sau : Quản lý khách hàng, nhân viên, khu vực, loại hình dịch vụ, phòng ban, tài khoản truy cập, gói cước, giá cước, báo cáo, thống kê …2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *