[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý đối tượng vụ án

Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý đối tượng vụ án
1. Giới thiệu : Xây dựng hệ thống Quản lý đối tượng vụ án gồm các chức năng sau : thêm xóa sửa đối tượng vụ án, thông tin đối tượng, cập nhập vụ án, tìm kiếm đối tượng theo họ tên, mã số, loại vi phạm, thống kê loại vi phạm, độ tuổi, báo cáo…2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *