[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm quản lý cửa hàng cho thuê đĩa phim

Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm quản lý cửa hàng cho thuê đĩa phim
1. Giới thiệu : Luận Văn Xây dựng hệ thống Phần mềm quản lý cửa hàng cho thuê đĩa phim gồm các chức năng sau : Quản lý khách hàng, nhập xuất đĩa phim, phân loại đĩa, phân loại phim, danh mục phim, thông tin diễn viên, nhà sản xuất, phiếu thuê phim và trả phim, số lượng phim, đơn giá, thống kê, báo cáo…2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *