[Luận Văn CNTT] – Xây dựng Phần mềm Quản lý bán nước giải khát

Luận Văn CNTT Xây dựng Phần mềm Quản lý bán nước giải khát
1. Giới thiệu : Luận Văn Xây dựng hệ thống Phần mềm Quản lý bán nước giải khát gồm các chức năng sau : Quản lý hàng hóa, nhập hàng, kiềm tra hàng, lưu số lượng, tạo hóa đơn nhập hàng, thanh toán tiền hàng, danh sách đồ uống khách đặt, viết hóa đơn cho khách, phiếu thu, thống kê, báo cáo…2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *