[Đồ án tốt nghiệp] – Mã nguồn code Website tin tức khoa CNTT bằng PHP MVC Joomla + báo cáo

Đồ án tốt nghiệp Mã nguồn code Website tin tức khoa CNTT bằng PHP MVC Joomla + báo cáo
1. Mô tả : Source Code PHP Website tin tức khoa CNTT gồm các chức năng sau : Quản lý người dùng, quản lý nhóm, thêm xóa sửa chuyện mục, cập nhập tin tức, cập nhập banner, cập nhập các phản hổi, đóng góp ý kiến, quản lý giảng viên, tài liệu học tập, điểm sinh viên, lịch dạy, thời khóa biểu, báo cáo, thống kê... Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : PHP MVC Joomla


3. Database : My SQL


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *