[Source PHP] – Mã nguồn Website Shop Bán Sữa

Source PHP Mã nguồn Website Shop Bán Sữa
1. Mô tả : Mã nguồn PHP Website Shop Bán Sữa gồm các chức năng sau : Giới thiệu Shop, quản lý sản phẩm, thêm sản phẩm, quàn lý tin tức, thông tin liên hệ, giá tiền sữa,  giao hàng, thống kê, báo cáo… Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : PHP


3. Database : My SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *