[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm Quản lý Gara ô tô Phúc Anh

Source C# Mã nguồn Phần Mềm Quản lý Gara ô tô Phúc Anh
1. Mô tả : Mã nguồn C# Phần Mềm Quản lý Gara ô tô Phúc Anh gồm các chức năng sau : Quản lý bán hàng, bảo dưỡng ôtô, báo cáo doanh thu, tiền lãi hàng tháng, số lượng xe bảo dưỡng, quản lý khách hàng, nhà cung cấp linh kiện, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *