[Soft tips] – Cách giảm chiếm dụng trên RAM của Firefox

Soft tips Cách giảm chiếm dụng trên RAM của Firefox
– Nếu như các bạn để ý, sẽ thấy chương trình Firefox chiếm dụng tài nguyên của RAM rất lớn. Theo cách làm sau có thể giảm sự chiếm dụng này của Firefox tới 50% – 60%.
1. Trước tiên nên bỏ bớt những Add on và Plugins nếu thực sự không cần đến
 
2. Chỉnh sửa các giá trị trong Firefox: Mở 1 tab mới, điền vào thanh địa chỉ about:config
 
– Scrollen xuống các dòng:
 
+ browser.cache.memory.enable: giá trị là True, nếu là False thì đổi lại —> kiểm tra xem Memory Cache có activ không
 
+ Click chuột phải vào chỗ bất kỳ —> New —> Integer —> điền browser.cache.memory.capacity —> OK —> điền giá trị Cache theo bảng sau (không nhất thiết phải đúng, tùy theo mình muốn):
256MB RAM = “4096” (= 4MB System-Cache)
512MB RAM = “8192” (= 8MB System-Cache)
1024MB RAM = “16384” (= 16MB System-Cache)
2048MB RAM = “32768” (= 32MB System-Cache)
4096MB RAM = “65536” (= 64MB System-Cache)
Sau này nếu không muốn đặt Cache cố định, đổi giá trị của browser.cache.memory.capacity thành -1
 
+ browser.sessionhistory.max_entries: giá trị mặc định là 50, đổi thành 20-30 —> đây là số trang trong History mà Firefox sẽ lưu giữ lại.
 
+ browser.sessionhistory.max_total_viewers: giá trị mặc định là -1. Tùy theo dung lượng RAM mà thay đổi. Của mình 4GB mình đặt là 6. Vào trang này để xem giải thích thêm.
 
+ browser.sessionstore.max_tabs_undo: giá trị mặc định là 10, đổi thành 5 —> đây là số Tab sẽ được tìm mở trở lại sau khi đóng
 
+ browser.sessionstore.interval: giá trị mặc định là 15000, đổi thành 30000 —> Firefox lưu giữ từng Session sau mỗi 10s (15000), đổi là sau mỗi 20s (30000) mới lưu giữ lại
 
– Trong trang about:config click chuột phải vào bất kỳ chỗ nào —> New —> Boolean —> cửa sổ mở, điền config.trim_on_minimize —> Ok —> chọn True —> OK. Giá trị này có nghĩa là mỗi khi Firefox minimize, một phần dung lượng RAM sẽ được **********.
 
– Theo cách này, mình đã giảm được rất nhiều sự chiếm dụng của Firefox trên RAM. PC mình có 4GB, trước đây khi chạy Firefox nó chiếm tới 700-800 Mb, giờ chỉ còn 250-300 Mb thôi. Chúc mọi người đều làm được như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *