[Luận Văn CNTT] – Phần mềm Quản lý một chi nhánh của ngân hàng tín dụng

Luận Văn CNTT Phần mềm Quản lý một chi nhánh của ngân hàng tín dụng
1. Giới thiệu : Phần mềm Quản lý một chi nhánh của ngân hàng tín dụng gồm các chức năng sau : Quản lý khách hàng, ngày rút tiền, tiền gởi, loại kỳ hạng, lãi xuất, chuyển khoản, thống kê, báo cáo doanh thu…2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *