[Luận Văn CNTT] – Phần mềm Quản lý Cửa hàng bán hoa Anh Phong

Luận Văn CNTT Phần mềm Quản lý Cửa hàng bán hoa Anh Phong
1. Giới thiệu : Phần mềm Quản lý Cửa hàng bán hoa Anh Phong gồm các chức năng sau : Quản lý khách hàng, các loại hoa, nhà cung cấp hoa, đơn đặt hoa, số lượng hoa, mục đích đặt hoa, ngày giao, hóa đơn, số lượng hoa trong kho, thống kê, báo cáo doanh thu…2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *